Rzetelne wykonywanie przewiertów w trudno dostępnych miejscach

Rzetelne wykonywanie przewiertów w ciężko dostępnych miejscach to specjalność firmy SD Przewierty. Horyzontalne przewierty sterowane to świadczenia wszechstronne w czasie jakich zrealizowane jest między innymi: zrobienie przecisków pod drogami, zrobienie przewiertów sterowanych z wykorzystaniem rur osłonowych i przewodowych pod instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne.

Wykwalifikowani pracownicy mają niezbędne kwalifikacje do tego, żeby zrobić przeciski pod drogami na dowolnie wybranym terenie. Portfolio przedsiębiorstwa to wiele realizacji takich jak przeciski kretem pod drogami oraz innego rodzaju przewierty o różnych długościach i dowolnym stopniu skomplikowania.

Zasięg każdego zamówienia wyznaczony jest indywidualnie. Prace wiertnicze wykonywane są z gwarancją niewywołania degradacji przyrody. Nie wpływają też na infrastrukturę umieszczoną na powierzchni. Zastosowana technika bezwykopowa przy wykorzystaniu specjalistycznych wiertnic Ditch Witch i Vermeer pozwoli na wykonanie instalacji w takich miejscach, gdzie niemożliwe jest realizowanie odkrytych wykopów pod rury osłonowe lub kable. Dla pracowników nie liczą się przeszkody takie jak: góry i wzniesienia, cieki i zbiorniki wodne, trakty komunikacyjne, tereny uzbrojone i silnie zurbanizowane oraz obszary mające wysoką wartość przyrodniczą. Już sprawdzając wykonane dotychczas realizacje firmy, scharakteryzowane na witrynie, można nabrać przekonania, że ze wskazaną marką opłaca się współpracować.

Przewierty sterowane odbywają się z użyciem rur osłonowych oraz przewodowych, co wpływa na precyzję w realizacji. Horyzontalne przewierty dotyczą rurociągów: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Sprawdzi się to w takich dziedzinach przemysłu jak: energetyka, telekomunikacja, ciepłownictwo i gazownictwo. Innowacyjna technologia wykonania pozwala na wykonanie przewiertów o długości do nawet trzystu m. Szczegóły ustalane są dla wszystkich zleceń na indywidualnych zasadach, co jest bardzo korzystne.

Dodaj komentarz