Renomowana akademia językowa w Zabrzu

ACE to rzetelna akademia językowa w Zabrzu, w jakiej na lekcje mogą uczęszczać zarówno najmłodsi, ale też dorośli. Zajęcia z języka angielskiego z jakimi można się zaznajomić pod adresem https://ace.edu.pl/o-szkole są opracowane przez wykwalifikowanych lektorów oraz odpowiadają odgórnie przyjętym standardom.

Każdy, kto zdecydowany jest uczyć się w tej akademii językowej z pewnością może liczyć na pozbycie się barier językowych. Imponujące rezultaty nauczania są wypadkową nie tylko merytorycznego przygotowania nauczycieli, ale też tego że podczas zajęć można spodziewać się przyjemnej atmosfery. Dzięki temu, kursanci z chęcią komunikują się w języku angielskim oraz sukcesywnie zdają egzaminy językowe. Aule na jakich odbywają się zajęcia są duże oraz innowacyjnie uposażone, co też pozwala lepiej się uczyć. Dla uczących dostępne są pomoce naukowe jakimi są tablice bądź FunFloor.

Zaangażowana kadra stosuje kreatywne rozwiązania, wobec czego nawet takie osoby, które mają pewne bariery językowe są bardziej nastawione na uczenie się. Każda osoba, której będzie zależało na rozwinięciu własnych umiejętności językowych powinna zgłosić się w takie miejsce. Wszechstronny pakiet kursów obejmuje chociażby kursy dla młodzieży, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, czy też do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W trakcie zajęć zastosowana jest immersja językowa, gwarantująca maksymalne zanurzenie się w języku angielskim.

W ramach propozycjo kursów z języka angielskiego można zapisywać się na zajęcia indywidualne albo grupowe. Grupy językowe liczą do 8 osób, co jest dobre dla osób biorących udział w zajęciach. Za każdym razem grupa dopasowana jest pod kątem metryki oraz poziomu wiedzy. Sporą popularnością cieszą się też kursy dla studentów, jacy dzięki lekcjom z native speakerem mogą zdecydować się potem na staż lub stypendium poza granicami kraju, nie bojąc się braku znajomości języka na wyższym poziomie. Wszyscy uczniowie z każdej grupy mają też możliwość pozyskania certyfikatów językowych.

Dodaj komentarz