Profesjonalnie przeprowadzone kursy motorowodne

Kurs motorowodny, podzielony na część teorii i praktyki organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół kwestii związanych z budową i obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiedzieć się tego, co jest związane z wykonywaniem manewrów i innymi czynnościami na wodzie. Poruszane są tematy pozostające w zgodzie z wymaganiami PZMiNW.

W efekcie, kursy motorowodne można zdać wyjątkowo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na doskonale przygotowanych oraz wyposażonych motorówkach, na których pływanie jest czymś przyjemnym. Zajęcia w takiej części dotyczą również prac bosmańskich w porcie, jak i odwołują się do wykonywania manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs zakończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego.

W części teoretycznej egzaminu trzeba udzielić odpowiedzi na siedemdziesiąt pięć pytań. Aby przejść przez egzamin, prawidłowej odpowiedzi trzeba udzielić na sześćdziesiąt pięć zapytań. W części praktycznej odbywa się sprawdzian wzorowego robienia manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest też zdolność kierowania załogą a także praca w roli załoganta.

Zdobycie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do dwunastu metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz po innego typu wodach morskich w obrębie 2 mil morskich od brzegu, w ciągu dnia.

Wszystkie informacje w temacie szkolenia można wyszukać na stronie Sailing Camp. Na kursie obowiązują standardy International Sailing Schools Association, lecz dostosowane do krajowych okoliczności. I dlatego rekomenduje się zdobywać kompetencje w tym miejscu. Szkolenia są przystosowane personalnie do wymagań uczestników, a jeśli pojawi się taka konieczność, to wykonane są szkolenia indywidualne.br>

Dodaj komentarz