Jakim sposobem zdobyć kompetentne porady prawne?

Rodzice na ogół pragnęliby dla własnych dzieci kariery prawniczej. Niemniej jednak jednocześnie w stworzonym przez nas kraju zaufanie do prawników bezustannie maleje. Dotyczy to też adwokatów, chociaż dawniej pośród zawodów prawniczych cieszyły się największym zaufaniem. Wypływało to z faktu, że adwokaci kojarzyli się z obrońcami opozycjonistów, co wywierało do nich sympatię. Po zmianach ustrojowych zauważamy to naturalnie dzięki mediom, że adwokaci stoją po domenie nie zawsze znanych osób publicznych. Prawnik pomaga niemniej jednak konsumentowi w imię prawa, wedle którego każdy ma do takiej obrony prawo, obojętnie od własnego stosunku do popełnionego przez niego czynu – znacznie więcej na prawnik gorzów. Chociaż każdy adwokat powinien respektować zasad etyki adwokackiej zawartej w Kodeksie Etyki Adwokackiej, to jednakże nie wystarcza, żebyśmy im ufali. Kodeks ten mówi jasno, że stosunek kontrahenta oparty jest na zaufaniu oraz adwokat powinien zakończyć współpracę z konsumentem jeżeli ten stracił to zaufanie.

Interesujące, ilu adwokatów rzeczywiście zdecyduje się to robić w takiej sytuacji? Niezmiernie w szeregu przypadków mówimy w Polsce do adwokatów, adwokatów, radców prawnych – mecenasie. W polszczyźnie przyjęło się używać takiego określenia szczególnie na prawnika lub też radcę ustawodawczego. Takiego grzecznościowego zwrotu używamy pragnąc okazać prawnikowi respekt, jednakowo jak w liceum zwracamy się do nauczycieli panie profesorze, choć zwykle mają tytuły magistrów. Termin ten jest zwyczajowy, kompletnie nie ma odniesienia do przepisów stworzonego przez nas prawa. Adwokat nazwany mecenasem ma prawo czuć się powołany do szczególnej opieki nad swoim konsumentem.

Według jednej z teorii słowo to bo wywodzi się od nazwiska Maccenasa, jakiego z historii znamy jako opiekuna (mecenasa właśnie) artystów swojej epoki. Czy współczesny adwokat jest rzeczywiście opiekunem własnego konsumenta czy nie, to mocno dyskusyjna kwestia. W większości wypadków prawdopodobnie tak, ale spadek zaufania do zawodu prawnika mówi nam, że jest to zwrot tylko grzecznościowy, pozbawiony tej pozytywnej treści. Chociaż każdy sumiennie wykonujący swój zawód adwokat może zasłużyć na takie miano. Co pomogłoby, bezsprzecznie, przywróceniu zaufania do tego zawodu.

Dodaj komentarz