Jakim sposobem kształtuje się człowiek?

Antropologia w dosłownym przesłaniu jest oświatą o człowieku (gr. anthropos – istota ludzka). Takie rozumienie byłoby jednakże nazbyt rozległe. Ograniczona do nauk biologicznych antropologia egzaminuje pochodzenie człowieka, jego rozkwit osobniczy oraz rodowy, zróżnicowanie rasowe. Anali­zując przymiotniki człowieka w kontekście społecznym, łączy je z warunkami środowiskowymi, uj­muje w sposób przestrzenny i zważa czynnik czasu. Jest w ten sposób bliska geografii. Prowadzona przez nas wiedza na temat pochodzenia człowieka nieprzerwanie się wzbogaca, choć nadal wiele zagadnień pozostaje niewyjaśnionych. Mimo to fakty odkrywane przez przedstawicieli wielorakich sfer naukowych aproksymują nas do godziwego odtworzenia tej kosztowny. Wiedzę na ten temat sięgamy z badań paleontologicznych i archeologicznych. Znalezisk nie jest dużo oraz są nieraz niekompletne, co sprawia, że ich interpretacje budzą pokaźny. Kolosalną pomo­cą sprzyjają aktualnie badania biologii molekularnej, w tym badania porównawcze sekwencji oraz nukleotydów DNA. Poziom podobieństwa DNA pozwala określić stopień pokrewień­stwa organizmów, a nawet przybliżone miejsce oraz czas powstania. Warto zajrzeć również na domenę internetową ezoteryka, gdzie rozwój człowieka jest pokazany od duchowego aspektu. Różnicowanie się wczesnych hominidów oraz wyłanianie oryginalnych typów było wynikiem zmian środowiskowych, jakie występowały w tym czasie na obszarze Afryki. Powoli zmieniał się jej klimat, poprzez co ujmowały się obszary wilgotnych lasów równikowych. Coraz to znacznie większą przestrzeń zajmowały sawanny porośnięte trawami i pojedynczymi drzewami. We wschodniej Afryce nasilająca się działalność zjawisk tektonicznych doprowadziła do powsta­nia Wielkiego Rowu Afrykańskiego, czyli przebiegającego od Morza Martwego przez Morze Czerwone oraz dalej przez Wschodnią Afrykę ryftu. Rozdzielił on populację przedwczesnych naczelnych zamieszkujących Afrykę. Po zachodniej kuli, tam gdzie pozostały wilgotne la­sy równikowe, kształtowały się gorylowate, po wschodniej natomiast, w warunkach bardziej su­chych, w jakim miejscu pojawiły się sawanny, rozbudowie uległ proces rozwoju linii hominidów.

Dodaj komentarz