Jak zamontować przyłącze kanalizacyjne?

Przygotowanie placu do budowy jest pracochłonne oraz na początku opatrzone nadzwyczaj kolosalną ilością papierologi. Niestety nie da się tego uniknąć. Jeśli mamy już wszystko ustalone dotyczące zatwierdzenia projektu przyłącza wodociągowego czas najwyższy zabrać się za jego wykonanie. Hydraulik w tym przypadku może nam służyć niesłychanie właściwą radą jak i dzięki doświadczeniu może znać odpowiednie, skuteczniejsze rozwiązania – instalator poznań. Należy pamiętać, iż wykop do ułożenia rur, same rury i złączki jak materiały powiązane z podłączeniem się do sieci leżą w należącej do nas kwestii.

Przedsiębiorstwo wodociągowe wydaje inauguracyjne oczekiwania – z jakich materiałów powinno być zrealizowane przyłącze, na jakiej głębokości – a my powinniśmy się do tego zastosować i zrealizować przyłącze zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wypada pamiętać, iż większość robót powinno być zabrane przez przedstawiciela wodociągów, więc przed zasypaniem wykopu powinno się skontaktować z przedsiębiorstwem w celu zgłoszenia gotowości do odbioru wykopu – słusznej głębokości. Dodatkowo warto jest na rurze rozwinąć tak oznaczaną taśmę znaczącą w kolorze niebieskim – umownie przyjętym dla instalacji wodnych – by w przyszłości nie było problemu z prawdopodobnym zerwaniem wewnętrznej sieci. Taśmę umownie umieszcza się średnio 0,5 m nad rurą, niemniej jednak nie jest to obowiązkowe i zależy od inwestora.

Poza tym hydraulik ma prawo podpowiedzieć w jaki sposób na zewnątrz- na gruncie oznaczyć powstałą instalację, aby w przyszłości w razie awarii nie kopać na oślep jedynie samemu wyznaczyć sobie gdzie idzie rura, bez błędów. W momencie doprowadzenia już rurociągu do sieci wodociągowej trzeba przygotować skrzynkę ze specjalnym kluczem oraz zostawić kawałek rury niezasypanej. Jest to potrzebne przy dopełnianiu nawiertki do sieci. Nawiertki nie może dokonać zwykły hydraulik, ma obowiązek to być figura uprawniona do takich prac a w wielu przypadkach wskazana przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Po tych czynnościach wodociągi plombują licznik, jaki również musimy sami zakupić i założyć, po czym dokonują tak nazywanego odbioru instalacji.

Dodaj komentarz