Duża część wiary matki jest przekazywana dziecku

Duża część wiary matki jest przekazywana dziecku, gdy jest ono jeszcze w łonie matki. Odpowiedzialność spoczywa bezpośrednio na matce, ale także pośrednio na ojcu, z którym mieszka kobieta. Życie duchowe mężczyzny rozpoczyna się od momentu poczęcia i toczy się przez cały okres jego pobytu w łonie matki w okresie dziewięciu miesięcy ciąży. Poczułem tę wielką prawdę, ale nie potrafiłem jej wyjaśnić.

Dano mi odnalezienie go z tą samą intensywnością i tą samą duchową wizją u dwóch wielkich świętych ojców przed Bogiem – pobożnej Paisie Aghioritul z Góry Athos i u Ojca Arsenie Boca z klasztoru Prislop. Również ojciec Teofil z klasztoru Sambata, ze swoją specyficzną zabawą, cytuje także ojca Arsenie mówiącego niektórym braciom, że „jesteście syntezą bałaganu w domu swoich rodziców”. Rzeczywiście, dziecko jest syntezą obojga rodziców w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Dziecko genetycznie kopiuje swoich rodziców, ojca lub matkę, ale wraca do czwartego pokolenia. Czasami zauważamy, że jest bardzo podobny do swojego dziadka po ojcu lub po matce. Zobacz więcej na stronie https://kosciol.wiara.pl/doc/5880720.Rodzina-tematem-Ogolnopolskiego-Kongresu-Nowej-Ewangelizacji

Spowiedź, silna wiara

Jest to wielki ludzki sekret genetyczny i niestety przez większość ludzi ignorowany, pozostawiony przypadkowi. Albo Kościół Święty oddaje nam do dyspozycji arsenał antidotów z potencjałem sanityzacji, a nawet uzdrowienia do pewnego stopnia drzewa genealogicznego. Spowiedź, silna wiara, dobre uczynki, post, modlitwa, jałmużna to tylko niektóre z leków zalecanych przez Kościół w terapii drzewa genealogicznego.

Wydaje nam się, że wraz ze śmiercią naszych rodziców, dziadków lub bliskich nam osób następuje ostateczne zerwanie, ale to nieprawda, to tylko chwilowa separacja. Połączenie między nami będzie wieczne, nierozerwalne. Naród każdego z nas jest kompletną tajemnicą. Jest to współzależność między członkami tego samego narodu.

Jak ważny jest stan matki nad dzieckiem, które ma w łonie! Wszystko, co matka ma w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoim zachowaniu, gdy jest w ciąży z dzieckiem, zostaje mu przekazane. Każda radość, każdy stres, jaki odczuwa kobieta, przechodzi na dziecko.

Ważne jest, aby się modlić

Dziecko jest częścią jej istoty w tym momencie i jest kopią wszystkiego, czym jest w tym dziewięciomiesięcznym okresie. Jeśli matka w swoich początkach jest zrównoważona i podporządkowana, dziecko dziedziczy i urodzi się z tą równowagą, ale jeśli nie jest zrównoważony, a wręcz przeciwnie, bardzo nieuporządkowany i obojętny, również dziecko urodzi się z genem braku równowagi, nieporządku i będzie mu trudno, a może nawet niemożliwe, wyzdrowienie przez całe życie.

Ważne jest, aby kobieta w ciąży modliła się, starała się jak najwięcej o dobro, przebaczenie, nienawiść, zazdrość, czyli życie w tym świetle łaski Ducha Świętego. i te stany zostaną przekazane dziecku. Rodzi się z tymi skłonnościami: modlić się, być dobrym, przebaczać, nie zazdrościć i może tak będzie całe jego życie, jeśli i on skonkretyzuje i przyniesie owoce tych pozytywnych skłonności genetycznych. Jeśli kobieta w ciąży pali ma grzeszne skłonności, nie wystrzega się grzesznych pokus, dziecko rodzi się z tymi wadami i może całe życie będzie kopią zachowania matki.

Mężczyzna ma również wielki obowiązek

Tak więc dziecko zaczyna być wychowywane przez matkę już w łonie matki. On, biedne dziecko, jest syntezą dwojga rodziców w momencie poczęcia, dziedziczy bagaż genetyczny obojga rodziców. Ale potem ewoluuje podczas swojego dziewięciomiesięcznego pobytu w łonie matki i otrzymuje to, co matka mu daje jako pokarm duchowy i materialny, po czym rodzi się zdrowy na ciele i duszy.

Mężczyzna ma również wielki obowiązek, aby gdy żona jest w ciąży, stworzyć atmosferę otoczenia, pomóc jej jak najwięcej, stworzyć światło, spokój, spokój, miłość. On, jako mężczyzna, nie ma w tym momencie nic do przekazania dziecku bezpośrednio, ale pośrednio poprzez relację, jaką ma z kobietą, aby wpłynąć na dziecko na lepsze lub gorsze.

Mężczyzna musi uważać, aby niczym nie zdenerwować swojej ciężarnej żony. Nie kłóć się z nią, nie przeszkadzać jej swoim negatywnym stanem, ponieważ jeśli jest zaniepokojony, przekazuje ten niepokojący stan swojej żonie, a kobieta, gdy otrzyma ten negatywny stan niepokoju, automatycznie przekazuje go dziecku, a dziecko staje się niespokojne i niespokojne.

Tutaj wiara bardzo pomaga człowiekowi

Oto wpływ, w który może to pójść. Jeśli ojciec się raduje, to cieszy się jego ciężarna żona i ich nienarodzone dziecko. A medycyna uznaje, że stosunek seksualny, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kiedy kobieta jest w ciąży, nie przynosi dobra jej ani dziecku, także Kościół jeszcze bardziej zaleca wstrzemięźliwość, powściągliwość w tych ostatnich krytycznych miesiącach.

Tutaj wiara bardzo pomaga człowiekowi, aby mógł przezwyciężyć i uświadomić sobie tę porażkę. Ponieważ, dla tej cielesnej żądzy, od której mężczyzna nie powstrzymuje się i niepokoi żonę i dziecko, ten duch nierządu jest mu przekazywany i może wpływać na niego przez resztę jego życia.

Spotkałem się z takim przypadkiem, kiedy mężczyzna nie powstrzymał się w okresie, gdy jego żona była w ciąży, a dziecko urodziło się w nim z tą pasją i jako dziecko popełnił ten grzech i nie mógł uratować całego życia, stając się notorycznym prostytutka nie do odzyskania. To wielka odpowiedzialność rodziców za swoje dzieci już w łonie matki. stając się znaną, nie do odzyskania prostytutką. To wielka odpowiedzialność rodziców za swoje dzieci już w łonie matki. stając się znaną, nie do odzyskania prostytutką.

To wielka odpowiedzialność rodziców za swoje dzieci już w łonie matki.

Dodaj komentarz